Ruske banke prihvaćaju neobičnu praksu stranih kolega

Ruski poljoprivrednici sada imaju priliku tražiti i primati bankovne kredite za sigurnost nestandardne imovine kao što su životinje za životinje: goveda, svinje i kokoši, a ne tradicionalne imovine kao što su zemljište, nekretnine itd. Do danas Savezna komora javnih bilježnika prijavila je više od 50% zahtjeva za kredit korištenjem takvih vrsta imovine osiguranja. Tako, primjerice, u Italiji, zajmodavac može osigurati zajam za proizvode kao što su određene vrste sira koje se godinama mogu pohraniti u trgovinama banke dok se zajam ne vrati.

U ovom trenutku, osiguravanje kredita za stoku je više popularan među velikim agro-tvrtki, glavni razlog je da stoka mora ispuniti zahtjeve banke za određene vrste sredstava kreditne sigurnosti. Prema riječima Sergeja Yushina, čelnika Nacionalne organizacije proizvođača, taj trend može se objasniti činjenicom da je stoka glavna prednost brzo rastućih farmi specijaliziranih za stočarstvo.Zapravo, mrtva težina životinje i njegova tržišna vrijednost su stvarna imovina kreditne sigurnosti, a ne sama životinja.

Loading...

Ostavite Komentar